Welkom in groep 3

In groep 3 leren de kinderen echt lezen, schrijven en rekenen. Hiervoor gebruiken we de volgende methodes;

Aanvankelijk Lezen
We werken met de methode van Zwijsen: Veilig Leren Lezen. Deze methode is verdeeld in 12 kernen. In de eerste 6 kernen worden alle letters aangeleerd. Met iedere kern zijn we ongeveer 3 weken bezig. Na iedere kern volgt een toets. De toets resultaten worden ingevoerd in de computer en we krijgen als leerkracht handvatten hoe om te gaan met kinderen die voldoende, goed of onvoldoende scoren.

Op deze site kunt u zien wat er in iedere kern wordt aangeboden.

Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. Deze methode loopt naast de methode van Veilig Leren Lezen. Als er een nieuwe letter aangeboden wordt krijgen de kinderen meteen de schrijfletter erbij. Dus tijdens kern 1 tot en met 6 komen alle schrijfletters aan de orde. Daarna gaan we over op het aan elkaar schrijven van de letters.

Woordenschat
We werken met de didactiek: Met woorden in de weer.
De leerlingen krijgen dagelijks nieuwe woorden in woordclusters aangeboden. Woorden staan centraal in ons onderwijs. Kinderen met een grote woordenschat begrijpen de leerstof en de leerkracht beter. Ze kunnen zo beter meedoen met de activiteiten. De woordclusters worden door de leerkrachten zelf gemaakt. U zult in alle groepen woordwebben zien hangen van groep 0 tot en met groep 8.

Rekenen
We gebruiken de methode: de wereld in getallen. Deze methode wordt gebruikt in de groepen 3 tot en met 8.
Iedere dag werken we met een vast schema: We beginnen met een instructie aan de hele groep, daarna gaat de groep aan de slag en krijgen kinderen die behoefte hebben aan extra hulp extra instructie. Als de kinderen klaar zijn met de opdracht kunnen ze zelfstandig aan de slag met hun weektaak.

Het weekschema ziet er als volgt uit:

Maandag
werken met getallen
Dinsdag
bewerkingen als optellen en aftrekken
Woensdag
project les, hierbij komen onderwerpen als meten, meetkunde, tijd en geldreken aan de orde.
Donderdag
bewerkingen als optellen en aftrekken
Vrijdag
afronding van de weektaak.

De kinderen oefenen ook drie keer in de week met de computer.

Hier kunt u zien wat de kinderen precies leren: Rekenen-in-groep-3