Welkom in groep 5

In groep 5 vinden we het belangrijk dat de kinderen nog zelfstandiger worden als dat ze inmiddels al zijn. Ze worden dan ook meer zelf verantwoordelijk voor het meenemen van spullen, het maken èn leren van hun huiswerk. Zo maken de kinderen kennis met het leren van proefwerken voor de wereld oriënterende vakken geschiedenis (Speurtocht), aardrijkskunde incl. topografie (Blauwe Planeet), biologie en techniek (Natuniek).

Taakkaarten

De kinderen leren werken met taakkaarten. Op deze taakkaarten staan wat de kinderen per les moeten doen, maar ook welke weektaken aan het eind van de week af moeten zijn. Hierdoor leren ze om hun tijd goed in te delen en een planning te maken.

Spreken voor de klas

In deze groep houden alle kinderen een boekbespreking. In groep 5/6 moeten de kinderen vertellen hoe het boek heet, wie de schrijver is, waar het verhaal over gaat (wie, wat, waar) en wat ze van het boek vinden. Verder maken ze een tekening en lezen ze een stuk uit het boek voor.
Naast de boekbespreking worden in groep 5/6 ook spreekbeurten gehouden. Hiervoor gebruiken we dezelfde pictogrammen, zoals ze die gewend zijn van de boekbesprekingen. De spreekbeurt mag gaan over een dier, een land of een hobby.
Aan de hand van een stappenplan wordt het grootste deel van de spreekbeurt thuis voorbereid. Wel wordt er elke week een moment ingepland waarin de kinderen vragen kunnen stellen aan de juf en de juf eventuele tips kan geven.

Lezen

Naast het technisch lezen krijgt vanaf groep 5 begrijpend- en studerend lezen een steeds belangrijkere rol. Nieuw in deze groep is de methode ‘Blits’. Dit is een methode voor studievaardigheden. In de lessen leren de kinderen hoe om te gaan met studieteksten, informatiebronnen, schema’s, tabellen en grafieken. Ze leren waar ze bepaalde informatie kunnen vinden. Ook leren ze de beginselen van het kaartlezen.

Woordenschat

Ook in groep 5 maken we veel tijd vrij voor woordenschat. We werken met de methode ‘Posterproject’ voor het aanbieden van alledaagse woorden. Verder wordt, volgens de didactiek van ‘Met Woorden in de Weer’, veel aandacht besteed aan de begrippen uit de wereld oriënterende vakken. Tijdens begrijpend en technisch lezen wordt extra aandacht besteed aan de moeilijke woorden.