Welkom in Unit 1 (groep 1-2)

Algemeen

We hebben op de Kameleon een heterogene kleuterklas. Dat betekent dat de kinderen uit groep 1 en 2 bij elkaar zitten. Dit vinden we belangrijk, omdat ze veel van elkaar kunnen leren. Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 5 middagen komen proefdraaien. Er is een nauwe samenwerking met de voorschool, waardoor de overgang vaak erg soepel verloopt.

08.20 uur  inloop
08.40 uur  kringactiviteit
09.10 uur  bewegen
09.25 uur  werkles
10.10 uur  fruit eten en drinken
10.40 uur  buiten spelen of naar de speelzaal
11.25 uur  woordenschatonderwijs
12.00 uur  lunch

12.15 uur  buiten spelen of naar de speelzaal
13.00 uur  werkles
13.45 uur  kringactiviteit

14.00 uur  naar huis

De methodes en werkwijze

De methodes en de werkwijze hebben een doorgaande lijn binnen onze onderbouw. Zowel vanuit de voorschool als naar leerjaar 3. Zo werken we, bijvoorbeeld met LOGO3000 en volgen we de kinderen via MijnKleuterGroep en Kijk!. We werken met de thema’s van kleuteruniversiteit met een verrijkt taalaanbod.

Taalontwikkeling
De taalmethode die gebruikt wordt heet ‘Kleuteruniversiteit’ en wij gebruiken als basis de KET versier hiervan. De nadruk van de methode ligt op het spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen. De methode werkt met thema’s waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Er zijn per thema allerlei speelse activiteiten  die interactie uitlokken, waardoor een rijk taalaanbod ontstaat. Zo kunnen we gericht inspelen op de taalontwikkeling. Iets wat op de Kameleon hoog in het vaandel staat.

Woordenschatonderwijs
We werken met de didactiek “Met woorden in de weer.”
De leerlingen krijgen dagelijks gericht nieuwe woorden in woordclusters aangeboden. Woorden staan centraal in het onderwijs. Kinderen met een grote woordenschat begrijpen de leerstof en de leerkracht beter. Ze kunnen zo beter meedoen met de activiteiten. In groep 1-2 maken we gebruik van het materiaal van Logo 3000.

Rekenontwikkeling
De kinderen krijgen wekelijks rekenactiviteiten aangeboden. De methodes die we hiervoor gebruiken zijn ‘Kleuterplein’ en ‘Rekenrijk’. Rekenen en wiskunde maken deel uit van de belevingswereld van jonge kinderen. Vanuit de belangstelling die jonge kinderen van nature hebben voor rekenactiviteiten, kunnen we hen in speelse situaties problemen laten onderzoeken en oplossen. Deze activiteiten doen we in de kring, tijdens de werkles, in de speelzaal of tijdens het buiten spelen, allemaal spelenderwijs. Een manier die bij kleuters past.

Motoriek
Per dagdeel zijn er bewegingsmomenten voor de kinderen. Kinderen hebben beweging nodig om hun energie kwijt te kunnen. Daarom gaan we ’s morgens na de kringactiviteit een kwartier bewegen. We spelen kort buiten of dansen in de klas. Later op de ochtend en in de middag spelen we nog vijfenveertig minuten buiten of in de speelzaal.

De werkles
Per dagdeel is er een werkles voor de kinderen. Er hangt een planbord in de klas. De kinderen van groep 1 mogen kiezen op het planbord. De kinderen van groep 2 hebben wekelijks een takenkaart. Op maandag krijgen ze algemene uitleg en daarna gaan ze zelfstandig plannen. Ze mogen per werkles kiezen of ze aan hun takenkaart werken of iets anders kiezen op het planbord. Aan het einde van de
week moet het werk van de takenkaart af zijn.

Fruit eten

Als school met nadruk op gezondheid en bewegen, vinden we het belangrijk dat het fruitmoment ook bestaat uit een gezond tussendoortje. De kinderen mogen wat drinken meenemen en één stuk fruit.

De ouders

Ieder schooljaar wordt u uitgenodigd om een kijkje in de klas te komen nemen.
Daarnaast nodigen wij u 2x per jaar uit voor een oudergesprek. Dan bespreken we de ontwikkeling van uw kind a.d.h.v. de Kijk-registratie en de toetsuitslagen van CITO. We horen ook graag van u hoe het thuis met uw kind gaat. Mochten er tussendoor mededelingen of vragen zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Er is veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen die verder zijn dan leeftijdsgenootjes krijgen extra uitdaging en kinderen die moeite hebben met bepaalde ontwikkelingsgebieden krijgen extra instructie. We werken elke dag met een onderwijsassistente. Er is dus veel ruimte om in kleine groepjes te werken.

Betrokkenheid van ouders heeft een positieve invloed op het leerproces van het kind. Daarom werken we op onze school met het ouderbetrokkenheidsprogramma van Kleuterplein. Elke drie weken werken we met een nieuw thema. De eerste week krijgt u uitleg over de inhoud van dat thema. Dit programma bevat speelse materialen en activiteiten waarmee u thuis de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren.

Wilt u verdere informatie, dan bent u van harte welkom bij ons in groep 1-2!