Welkom in Unit 1 (groep 1-2)

Algemeen

We hebben op de Kameleon een heterogene kleuterklas. Dat betekent dat de kinderen uit groep 1 en 2 bij elkaar zitten. Dit vinden we belangrijk, omdat ze veel van elkaar kunnen leren. Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 5 middagen komen proefdraaien. Er is een nauwe samenwerking met de voorschool, waardoor de overgang vaak erg soepel verloopt.

08.15 uur  inloop
08.30 uur  Logo3000 en letterkennis
09.00 uur  werkles
09.55 uur  kringactiviteit taal
10.15 uur  fruit eten en drinken
10.30 uur  kringactiviteit rekenen
10.50 uur  buitenspelen
11.20 uur  werkles, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie
12.00 uur  lunch
12.30 uur  buitenspelen
13.00 uur  werkles
13.50 uur  afsluiting
14.00 uur  naar huis

De methodes en werkwijze
De methodes en de werkwijze hebben een doorgaande lijn binnen onze onderbouw. Zowel vanuit de voorschool als naar leerjaar 3. Zo werken we, bijvoorbeeld met LOGO3000 en volgen we de kinderen via Mijnkleutergroep en Kijk! We werken met de thema’s van kleuteruniversiteit met een verrijkt taalaanbod.

Taalontwikkeling
De taalmethode die gebruikt wordt heet ‘Kleuteruniversiteit’ en wij gebruiken als basis de KET versie hiervan. De nadruk van de methode ligt op het spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen. De methode werkt met thema’s waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Er zijn per thema allerlei speelse activiteiten  die interactie uitlokken, waardoor een rijk taalaanbod ontstaat. Zo kunnen we gericht inspelen op de taalontwikkeling. Iets wat op de Kameleon hoog in het vaandel staat.

Woordenschatonderwijs
We werken met de didactiek “Met woorden in de weer.”
De leerlingen krijgen dagelijks gericht nieuwe woorden in woordclusters aangeboden. Woorden staan centraal in het onderwijs. Kinderen met een grote woordenschat begrijpen de leerstof en de leerkracht beter. Ze kunnen zo beter meedoen met de activiteiten. In groep 1-2 maken we gebruik van het materiaal van Logo 3000.

Rekenontwikkeling
De kinderen krijgen wekelijks rekenactiviteiten aangeboden. De methodes die we hiervoor gebruiken zijn ‘Met Sprongen Vooruit en Kleuteruniversiteit’. Rekenen en wiskunde maken deel uit van de belevingswereld van jonge kinderen. Vanuit de belangstelling die jonge kinderen van nature hebben voor rekenactiviteiten, kunnen we hen in speelse situaties problemen laten onderzoeken en oplossen. Deze activiteiten doen we in de kring, tijdens de werkles, in de speelzaal of tijdens het buiten spelen, allemaal spelenderwijs. Een manier die bij kleuters past.

Motoriek
Per dagdeel zijn er bewegingsmomenten voor de kinderen. Kinderen hebben beweging nodig om hun energie kwijt te kunnen. In de ochtend en in de middag spelen we 30 minuten buiten of in de speelzaal. Op maandag hebben wij een beweegactiviteit in de speelzaal. Elke woensdag hebben wij een gymles.

De werkles
Per dagdeel is er een werkles voor de kinderen. Er hangt een planbord in de klas. De kinderen mogen kiezen op het planbord. Op maandag krijgen ze algemene uitleg en daarna gaan ze zelfstandig plannen. Ze mogen per werkles kiezen of ze aan hun weektaak werken of iets anders kiezen op het planbord. Aan het einde van de week moet het werk van de weektaak af zijn.

Fruit eten
Als school met nadruk op gezondheid en bewegen, vinden we het belangrijk dat het fruitmoment ook bestaat uit een gezond tussendoortje. De kinderen mogen wat drinken meenemen en fruit.

De ouders
Ieder schooljaar wordt u uitgenodigd om tijdens de afsluiting van het thema te komen kijken in de klas, kijken naar de werkjes die uw kind heeft gemaakt.
Daarnaast nodigen wij u 2x per jaar uit voor een oudergesprek. Dan bespreken we de ontwikkeling van uw kind a.d.h.v. de Kijk-registratie en Mijnkleutergroep. We horen ook graag van u hoe het thuis met uw kind gaat. Mochten er tussendoor mededelingen of vragen zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Er is veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen die verder zijn dan leeftijdsgenootjes krijgen extra uitdaging en kinderen die moeite hebben met bepaalde ontwikkelingsgebieden krijgen extra instructie. We werken elke dag met een onderwijsassistente. Er is dus veel ruimte om in kleine groepjes te werken.

Betrokkenheid van ouders heeft een positieve invloed op het leerproces van het kind. Elke zes tot acht weken werken we met een nieuw thema. De eerste week krijgt u een themabrief mee met alle informatie en data over het thema. Hierin staat aan welke doelen wij werken.

Wilt u verdere informatie, dan bent u van harte welkom bij ons in groep 1-2!